Miljö

Trädgårdsakuten i Stockholm tänker på miljön

En av de saker som vi på Trädgårdsakuten jobbar absolut hårdast med är att vår verksamhet ska vara så miljövänlig som möjligt. Vi anser nämligen att miljöfrågan är oerhört viktigt inom vår bransch och att vi här har ett ansvar att hela tiden ligga i framkant. Att hjälpa till och bidra på alla tänkbara sätt är en viktig förutsättning för att Stockholm – men även den planet vi alla lever på – ska fortsätta blomstra.

Trädgårdsakuten vill – och ska – därför vara längst fram och visa vägen. Det här gör oss unika och vi arbetar hela tiden med att vår personal ska förstå och arbeta på bästa sätt med att skapa en hållbar miljö. Det är något vi alla tjänar på och Trädgårdsakuten är väldigt stolta över vårt arbete med detta. Vi har bara en jord och alla tänkbara sätt att bevara den måste vi ta tillvara på.

Trädgårdsakuten använder – som ett led i detta – därför bara maskiner och fordon som maximalt är fem år gamla och dessa maskiner ger vi även regelbunden service så att de ska fungera så bra som möjligt. Vid smörjning och annat så använder Trädgårdsgruppen bara vegetabiliska oljor som fungerar lika bra andra alternativt men som är betyldigt bättre, sett ur ett miljöperspektiv. Då det handlar om våra anställda så har vi som policy att så mycket som möjligt ska återvinnas och återanvändas och tas om hand. Här gäller allt ifrån våra maskiner och fordon till de träd, växter och buskar som vi jobbar med. Ingenting lämnas åt slumpen hos Trädgårdsakuten i Stockholm.

Det här slit-och-släng-samhället som många företag och privatpersoner lever i är definitivt ingenting för oss hos Trädgårdsakuten.

Våra arborister är utbildade och jobbar aktivt för en god miljö i Stockholm

Våra arborister är samtliga utbildade och jobbar hela tiden med att så lite skada som möjligt ska göras vid de arbeten de utför. Varje jobb utförs även med så få motordrivna verktyg som det bara är möjligt och om Trädgårdsakuten använder sådana så drivs de alltid av miljövänlig bensin (aspen). Trädgårdsakuten arbetar på samma sätt över hela Stockholm och våra arborister är både erfarna, utbildade och efektiva då det handlar om att tänka på miljön och allt arbete som kan påverka den. Att säkerhetsställa trädens miljö och övrig omgivning är därför en självklarhet för alla medarbetare på Trädgårdsakuten.

Att hela tiden ta ansvar för miljön är ingen börda utan en självklarhet för oss hos Trädgårdsakuten och vi ser med stor spänning på hur arbetet ständigt går framåt. Vi kan nämligen alltid bli bättre gällande arbetet med miljön och vi blir aldrig nöjda. Vår målsättning är att fler generationer ska kunna njuta av Stockholm och skönheten som finns här och detta för en lång, lång tid framöver.

Att vara miljömedveten och säkerställa att Stockholm även i framtiden förblir världens vackraste stad är ett ansvar som vi hos Trädgårdsakuten gärna tar och vi hoppas att fler företag och privatpersoner följer vårt exempel.

OFFERT