Trädgårdsakuten i Stockholm utför de svåra jobben

Vi som jobbar på Trädgårdsakuten i Stockholm är specialiserade på att arbeta med avancerad trädfällning i tätbebyggda områden och har lång erfarenhet av detta. Vi utför arbeten där det av olika skäl kan vara svårt för privatpersoner att veta hur man ska göra – i ett tätbebyggt område finns ju alltid risk för personskador eller att man på något sätt skadar sin egen eller någon annans egendom.  Genom att anlita oss så slipper man oroa sig för detta. Vi vet vad vi gör och vår långa erfarenhet gör att vi klarar av att utföra jobb i hela Stockholmsregionen utan att riskera att något eller någon tar skada. 

Trädfällning

Att fälla träd är en svår konst – särskilt i en så pass stor stad som Stockholm – och varje moment kräver noggrann planering så att riskerna för både personskador och skador på egendomar blir minimala. Inför varje trädfällning så gör vi här hos Trädgårdsakuten en noggrann analys av läget innan vi sätter igång och vi sätter alltid säkerheten – både vår egen och andras – i absolut första rummet.

Stubbfräsning

Vi har både erfarenheten och kunskapen som krävs för att på ett säkert sätt hålla rent på tak över hela Stockholm oavsett hur halt det nu än må vara. Vi utsätter heller inte våra anställda för några onödiga risker utan ser hela tiden till att de får nödvändig utbildning och ständig träning i att hantera snöskottning på hög höjd. Trädgårdsakuten sätter alltid säkerheten först – både vår egen och våra kunders. Ingen ska behöva riskera att göra sig illa under de jobb vi åtar oss.

Trädgårdservice

Vår personal är väl utbildad och har stor erfarenhet inom alla områden som rör just trädgårdsservice och detta gör att vi känner oss väldigt säkra på att alltid lämna ett perfekt resultat som håller våra kunder nöjda. Det kan handla om gräsklippning eller klippning av buskar – på Trädgårdsakuten finns det alltid någon som innehar rätt kompetens och därför är rätt person för jobbet. Det är också så vi jobbar – genom att handplocka våra anställda till olika sorters uppdrag så säkerställer vi hela tiden att det i slutändan kommer att stå en nöjd kund och tacka oss.

Trädbeskärning

Anledningen till att man beskär sina träd är att man vill ge dem en chans att dels blomma och dels även se bättre ut. Det handlar även mycket om att förhindra problem innan de dyker upp – att beskära ett träd innebär att man genom god framförhållning slipper och undviker sjukdomar. Det är också viktigt att trädet beskärs på rätt sätt då ett felaktigt beskuret träd blir både stressat och mer mottagligt för exempelvis röta. Ett sjukt träd är ingen fröjd för ögat – så enkelt är det bara.

Vi är i top 
och visar vägen…

Det gör oss unika och vi arbetar hela tiden med att vår personal ska förstå och arbeta på bästa sätt med att skapa en hållbar miljö. Det är något vi alla tjänar på och trädgårdsakuten är väldigt stolta över vårt arbete med detta. Vi har bara en jord och alla tänkbara sätt att bevara den måste vi ta till vara på.

Läs mer om vårt miljöarbete

OFFERT